Przedmiot działalności

Przedmiotem działalności Spółki, jako instytucji otoczenia biznesu są:

 1. upowszechnienie i komercjalizacja wyników badań naukowych, patentów, innowacji organizacyjno-społecznych oraz prac badawczo-rozwojowych ukierunkowanych na bezpośrednie zastosowanie w praktyce na potrzeby branży, gałęzi gospodarki, poprzez zdobywanie nowych narzędzi i nowych produktów dla rozwoju ich działalności oraz lepszego zaspokajania potrzeb społecznych ,
 2. prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk przyrodniczych i technicznych,
 3. badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych
 4. edukacja,
 5. zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie,
 6. wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi,
 7. kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek,
 8. wynajem i dzierżawa pozostałych maszyn, urządzeń oraz dóbr materialnych,
 9. pozostała działalność usługowa, gdzie indziej nie sklasyfikowana,
 10. działalność związana z oprogramowaniem i doradztwem w zakresie informatyki oraz działalność powiązana,
 11. pozostałe badania i analizy techniczne,
 12. pozostałe doradztwo w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej i zarządzania,
 13. działalność bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostała działalność związana z kulturalną,
 14. działalność związaną z organizacją targów, wystaw i kongresów,
 15. poligrafia i reprodukcja zapisanych nośników informacji.
do góry strony

Kontakt

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Tel. +48 71 725 42 44
Fax +48 71 725 42 44
e-mail: sekretariat [at] dpin.pl
Napisz do nas

Social media