Forum Parków Naukowych i Technologicznych

Program Operacyjny Kapitał Ludzki:

Działanie 2.2 Wsparcie dla systemu adaptacyjności kadr,

Poddziałanie 2.2.1 Poprawa jakości usług świadczonych przez instytucje wspierające rozwój przedsiębiorczości i innowacyjności

Opis projektu:

Ideą przyświecającą przygotowaniu i realizacji projektu było podjęcie działań na rzecz wzmocnienia pozycji rynkowej krajowych firm lokatorów parków i inkubatorów poprzez lepsze wykorzystanie potencjału IOB. W ramach projektu zrealizowano serię spotkań networkingowych i kooperacyjnych w różnych regionach Polski. 
Spotkania kooperacyjne dla firm lokatorów parków technologicznych realizowane były w dwóch formach – ogólnodostępnych targów i zamkniętych giełd kooperacji. Natomiast spotkania networkingowe przedstawicieli polskich parków technologicznych były zamkniętymi spotkaniami środowiska w celu prezentacji najlepszych praktyk, success story. Dodatkowo powstał polski kodeks działania IOB na rzecz profesjonalizacji branży.

Projekt zrealizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce i Województwem Dolnośląskim.


Okres realizacji od 01/2013 do 12/2013 (12 miesięcy)
Wartość projektu: wnioskowanie i dofinansowanie 980 991,20 PLN

do góry strony

Kontakt

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Tel. +48 71 725 42 44
Fax +48 71 725 42 44
e-mail: sekretariat [at] dpin.pl
Napisz do nas

Social media