FUNDUSZ POŻYCZKOWY

FUNDUSZ POŻYCZKOWY


Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. jako instytucja otoczenia biznesu, której głównym celem jest działalność w obszarze m.in. wspierania, tworzenie i rozwoju sieci Małych i Średnich Przedsiębiorstw, które posiadają siedzibę na terenie Dolnego Śląska rozpoczęła działalność pożyczkową polegającą na udzielaniu pożyczek dla mikro,  małych i średnich przedsiębiorstw oraz osób prowadzących działalność gospodarczą.


Odbiorcami pożyczek są przedsiębiorcy, dla których uzyskanie kredytu w bankach komercyjnych jest często utrudnione. Pożyczki mogą zostać przeznaczone na cele hipoteczne i obrotowe związane z bieżącą działalnością.


Środki finansowe przeznaczone na pożyczki pochodzą z wkładu wniesionego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego WD na lata 2007-2013 do instrumentu inżynierii finansowej, wdrażanego na podstawie art. 44 rozporządzenia 1083/2006, które zostały zwrócone lub pozostały po wykonaniu zobowiązań wynikających z umowy w ramach Dolnośląskiego Fundusz Powierniczego, łączącej Województwo Dolnośląskie z Bankiem Gospodarstwa Krajowego. Środki niezaangażowane w umowy z MŚP oraz środki pochodzące ze zwrotów od MŚP, przekazane zostały Dolnośląskiemu Funduszowi Rozwoju Sp. z o.o. na cele pożyczkowe.

do góry strony

Kontakt

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Tel. +48 71 725 42 44
Fax +48 71 725 42 44
e-mail: sekretariat [at] dpin.pl
Napisz do nas

Social media