O projekcie

W październiku 2018 r. Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. rozpoczął realizację projektu pn.: „AKTYWIZACJA DOLNOŚLĄSKIEGO RYNKU PRACY” II EDYCJA.

Projekt realizowany jest w partnerstwie z czteroma podmiotami:
• Dolnośląska Agencja Współpracy Gospodarczej Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu - Lider Partnerstwa
• Agencja Rozwoju Regionalnego ARLEG S.A. z siedzibą w Legnicy - Partner
• Agencja Rozwoju Regionalnego AGROREG S.A. z siedzibą w Nowej Rudzie - Partner
• Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. z siedzibą w Jeleniej Górze - Partner
Projekt jest realizowany w ramach działania 8.5 Przystosowanie do zmian zachodzących w gospodarce w ramach działań outplacementowych Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego 2014-2020.

Wsparcie w ramach projektu jest skierowane do dolnośląskich przedsiębiorstw przechodzących procesy restrukturyzacyjne oraz ich pracowników. Wsparciem zostanie objętych co najmniej 500 osób przewidzianych do zwolnienia, zagrożonych zwolnieniem oraz zwolnionych z przyczyn dotyczących zakładu pracy. Projekt będzie realizowany na terenie całego województwa dolnośląskiego. Projekt dotyczy wsparcia procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych poprzez kompleksowy zestaw działań outplacementowych dostosowanych do indywidualnych potrzeb uczestników projektu. W ramach projektu oferowane są następujące rodzaje wsparcia:
• doradztwo zawodowe z elementami pośrednictwa pracy (500 osób);
• poradnictwo psychologiczne (100 osób);
• szkolenia zawodowe (125 osób);
• studia podyplomowe (50 osób);
• staże zawodowe (100 osób);
• dodatek relokacyjny (25 osób);
• wsparcie doradczo-szkoleniowe (250 osób) i finansowe dla osób zamierzających rozpocząć własną działalność gospodarczą (200 osób).
Oferowane wsparcie przyczyni się do osiągnięcia założonych celów i rezultatów projektu. Efektem udzielonego wsparcia będzie aktywizacja zawodowa i podjęcie zatrudnienia przez co najmniej 375 osób.


Okres realizacji projektu: październik 2018 – marzec 2021
Całkowity budżet projektu: 15 427 755,20 PLN

do góry strony

Kontakt

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Tel. +48 71 725 42 44
Fax +48 71 725 42 44
e-mail: sekretariat [at] dpin.pl
Napisz do nas

Social media