Inkubator technologiczny

To część wydzielona dla początkujących firm z sektora MŚP, również spin – off (odpryskowych), które oferują produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii, gdzie proponujemy m.in. dogodnych warunki najmu laboratorium CAD, hali warsztatowo-produkcyjnej, biur, sal konferencyjnych, urządzeń biurowych, obsługi administracyjno-księgowej, a także pakiet usług około biznesowych jak doradztwo prawne, patentowe, eksperckie i pomoc w uzyskaniu zewnętrznego finansowania.

Lokowanie odbywa się na podstawie aplikacji, która powinna zawierać uproszczony biznes plan. Inkubacja trwa 2 lata z możliwością wydłużenia w uzasadnionych przypadkach lub kontynuacji rozwoju w inkubatorze przedsiębiorczości lub parku technologicznym. Istnieje również możliwość preinkubacji, która trwa 1 rok.

Zapraszamy firmy z sektora MŚP. W Inkubatorze Technologicznym oferujemy:

Usługi:

Szkolenia ogólne i specjalistyczne z zakresu m.in. :

Inne, jak:

Warunki lokowania w Inkubatorze Technologicznym:

 1. Przedsiębiorstwa z sektora MŚP,
 2. Zarejestrowanie lub mają siedzibę na terenie Dolnego Śląska (max 4 lata) lub planujące otworzyć działalność/ oddział/ przedstawicielstwo w terenie regionu,
 3. Złożenie wniosku i biznes planu, które będą podlegały ocenie,
 4. W wyniku działalność prowadzonej przez podmiot w ramach Inkubatora muszą zostać utworzone nowe miejsca pracy,
 5. Działalność nie może stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego,
 6. Współpraca z pozostałymi członkami Inkubatora,
 7. Przedsiębiorstwa zainteresowane lub prowadzące komercjalizację wyników badań naukowych,
 8. Udokumentowana współpraca z jednostkami naukowymi  lub gotowość do podjęcia takiej współpracy,
 9. Przedsiębiorstwa opracowujące lub wdrażające nowoczesne i innowacyjne technologie,
 10. Maksymalny okres wsparcia przedsiębiorstwa w ramach Inkubatora – 3 lata lub dłużej w uzasadnionych wypadkach,
 11. Możliwość dalszego rozwoju działalności w innych warunkach oferowanych w ramach dostępnej infrastruktury tj. Park Technologiczny,
 12. W wypadku preinkubacji osoby, które planują założenie działalności gospodarczej na terenie Dolnego Śląska w oparciu o innowacyjne rozwiązanie. Maksymalny okres prinkubacji  1 rok. Pozostałe warunki jak dla Inkubatora.


Jeśli chcesz zostać lokatorem Inkubatora przejdź do formularza ZOSTAŃ LOKATOREM.

do góry strony

Kontakt

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Tel. +48 71 725 42 44
Fax +48 71 725 42 44
e-mail: sekretariat [at] dpin.pl
Napisz do nas

Social media