KORZYŚCI DLA NAJEMCÓW

KORZYŚCI DLA NAJEMCÓW

Przedsiębiorstwom, które prowadzą działalność gospodarczą na terenie Dolnośląskiego Parku Innowacji i Nauki przysługuje zwolnienie z tytułu podatku dochodowego CIT lub PIT, w zależności od wielkości przedsiębiorstwa i jego wartości inwestycji.


Wartość zwolnienia z podatku dochodowego oblicza się na podstawie 2-letnich kosztów pracy pracowników nowozatrudnionych lub wartości inwestycji mnożąc je przez 45% (dla małych przedsiębiorstw), 35% (dla średnich) lub 25% (dla dużych przedsiębiorstw).

Aby przedsiębiorstwo mogło korzystać z ww. ulgi musi spełniać następujące kryteria:
• musi posiadać zezwolenie na prowadzenie działalności na terenie WSSE,
• kwota wydatków inwestycji musi wynieść 100 tys. euro,
• musi generować nowe miejsca pracy,
• nie może znajdować się w katalogu wykluczeń działalności usług, na które nie można wydać zezwolenia.
Zezwolenie na prowadzenie działalności w specjalnej strefie ekonomicznej przyznawane jest na działalność produkcyjną a także usługową w zakresie:
• usługi związane z IT
• usługi rachunkowo-księgowe
• usługi w zakresie badań naukowych i prac rozwojowych
• usługi centrów telefonicznych (call center).

do góry strony

Kontakt

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Tel. +48 71 725 42 44
Fax +48 71 725 42 44
e-mail: sekretariat [at] dpin.pl
Napisz do nas

Social media