Park technologiczny

Przeznaczony jest dla przedsiębiorców, którzy planują współpracować z przedstawicielami nauki na rzecz wdrażania nowych technologii, gdzie oferujemy m.in. infrastrukturę, usługi okołobiznesowe, w tym doradztwo w zakresie transferu nowych technologii, audytów innowacji i technologicznych.
Warunkiem lokowania w Parku jest opracowywanie, wdrażanie lub prowadzenie działalności opartej o nowatorskie i racjonalizatorskie pomysły oraz współpraca z jednostkami naukowymi.

Zapraszamy firmy duże oraz z sektora MŚP. W Parku Technologicznym oferujemy:

Najem powierzchni:

Usługi:

Szkolenia specjalistyczne z zakresu m.in. :

Inne, jak:

Warunki lokowania w Parku Technologicznym:

 1. Wszystkie typy przedsiębiorstw – duże, średnie, małe i mikro,
 2. Zarejestrowanie lub mają siedzibę na terenie Dolnego Śląska lub planujące otworzyć działalność/ oddział/ przedstawicielstwo w terenie regionu,
 3. Złożenie wniosku i biznes planu, które będą podlegały ocenie,
 4. W wyniku działalność prowadzonej przez podmiot w ramach Parku muszą zostać utworzone nowe miejsca pracy,
 5. Działalność nie może stanowić zagrożenia dla środowiska naturalnego,
 6. Współpraca z pozostałymi członkami Parku,
 7. Przedsiębiorstwa zainteresowane lub prowadzące komercjalizację wyników badań naukowych,
 8. Udokumentowana współpraca z jednostkami naukowymi lub gotowość do podjęcia takiej współpracy,
 9. Przedsiębiorstwa opracowujące, wdrażające lub wykorzystujące nowoczesne i innowacyjne technologie lub planujące ulokowanie w ramach Parku Działu Badawczo-Rozwojowego,
 10. Brak ograniczeń dotyczących okresu  funkcjonowania przedsiębiorstwa w ramach Parku technologicznego,
 11. Przedsiębiorstwo zobowiąże się do zapewnienia niezbędnej infrastruktury technologicznej i/lub laboratoriów do prowadzenia innowacyjnej działalności przedsiębiorstwa.

Jeśli chcesz zostać lokatorem Parku przejdź do formularza ZOSTAŃ LOKATOREM.

do góry strony

Kontakt

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Tel. +48 71 725 42 44
Fax +48 71 725 42 44
e-mail: sekretariat [at] dpin.pl
Napisz do nas

Social media