Filozofia firmy

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. to miejsce urzeczywistniania projektów wszystkich, którzy chcą podejmować zawodowe wyzwania w innowacyjny sposób. Budując stabilną przyszłość, patrzymy perspektywicznie. Gwarancją profesjonalnej i kompleksowej obsługi naszych klientów jest pozyskiwanie funduszy na doskonalenie i wzrost liczby oferowanych usług.

GŁÓWNE CELE

Poszukiwanie i promowanie nowych, funkcjonalnie oraz rynkowo, wyrobów i usług.

Komercjalizacja wyników innowacyjnych badań naukowych (nowe rynki zbytu, rozwój gałęzi przemysłu).

Zapewnienie sprawnej komunikacji między przedsiębiorstwami, a uczelniami Dolnego Śląska. W procesie tym przedsiębiorstwo zgłasza swoje potrzeby i problemy. W odpowiedzi uczelnie oraz eksperci tworzą i przedstawiają optymalne rozwiązania.

Adaptacja nowoczesnych rozwiązań technologicznych i usług w przedsiębiorstwach z Dolnego Śląska.

Wzrost konkurencyjności Dolnego Śląska poprzez promocję i upowszechnianie innowacyjnych przedsięwzięć.

PLANY

W zamierzeniu Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A. ma być jednostką wiodącą w regionie, ale również
w kraju i uznaną za granicą po względem poziomu rozwoju innowacji technologicznych, nowych działań biznesowych, zaawansowanych badań i aplikacji przemysłowych oraz produkcji nowych wyrobów rynkowych, wspierającą tworzenie i rozwój sieci Małych i Średnich Przedsiębiorstw produkujących na rzecz gospodarki globalnej oraz realizującą projekty badawczo-rozwojowe krajowe i międzynarodowe (w tym międzyregionalne), finansowane ze środków przemysłowych, regionalnych, krajowych oraz Unii Europejskiej.

Ważną częścią wizji Parku jest transformacja zrealizowanych przełomowych badań w realne komercyjnie technologie i innowacje, które doprowadzą Dolny Śląsk do gospodarczego, socjalnego oraz środowiskowego sukcesu. Działalność taka spowoduje, iż DPIN będzie globalnie rozpoznawany jako instytucja kultywująca zaawansowaną, innowacyjną technologię i umożliwiająca jej prezentację i eksplorację przez społeczność międzynarodową.

Realizacja celów stawianych przed DPIN wymaga zapewnienia odpowiedniej infrastruktury, dobrych warunków pracy oraz rozwoju młodego wyedukowanego personelu – naukowców i inżynierów, zatrudnionych w firmach w ramach Parku oraz w regionie. Działania i przedsięwzięcia podejmowane przez pracowników Parku powinny w niedługim czasie doprowadzić do powstania nowoczesnej infrastruktury umożliwiającej realizację wszystkich celów i zadań stawianych przed DPIN.

Przewiduje się, że powstanie sieć krajowych i zagranicznych podmiotów gospodarczych, jednostek badawczych i instytucji otoczenia biznesu (Izb Gospodarczych, Agencji Rozwoju Regionalnego, Stowarzyszeń Technicznych). Będą one objęte siecią współpracy, a w szczególności doradztwem w zakresie innowacji. Przedsiębiorstwa te będą pochodzić przede wszystkim z branży produkcji sprzętu gospodarstwa domowego, motoryzacyjnej, maszyn i urządzeń wytwórczych, energetycznych i innych ciężkich maszyn, technologii wytwarzania wyrobów i systemów w skali mikro oraz systemów mechatronicznych i telematycznych do zastosowań w sterowaniu, eksploatacji i obsłudze systemów funkcjonalnych maszyn i urządzeń. Oczekuje się, że wiele przedsiębiorstw rozwinie się na bazie wysokiej jakości usług badawczo-rozwojowych i szkoleniowych oferowanych przez DPIN.

do góry strony

Kontakt

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Tel. +48 71 725 42 44
Fax +48 71 725 42 44
e-mail: sekretariat [at] dpin.pl
Napisz do nas

Social media