Wsparcie dla MMŚP

Formy wsparcia przewidziane w projekcie:
- doradztwo w zakresie określenia potrzeb rozwojowych przedsiębiorstwa
- doradztwo z korzystania systemu BUR
- dofinansowanie usług rozwojowych przedsiębiorstwa

Poziom dofinansowania usługi rozwojowej dla jednego przedsiębiorcy lub pracownika wydelegowanego przez przedsiębiorcę nie może przekroczyć kwoty 5 000 PLN, bez względu na wartość tej usługi i poziom wsparcia. Średnia wartość dofinansowania w okresie realizacji projektu dla jednej umowy o udzielenie wsparcia nie może przekroczyć 50 000 PLN. Przedsiębiorstwo może skorzystać tylko raz ze wsparcia w ramach projektu, oznacza to, że jedno przedsiębiorstwo może zrealizować jedną umowę o udzielenie wsparcia.

Podstawowa wartość dofinansowania usług rozwojowych wynosi 50%. Istnieje możliwość zwiększenia poziomu dofinansowania, gdy przedsiębiorstwo spełnia co najmniej jedno
z poniższych kryteriów:
- 70%, gdy prowadzi działalność przyczyniającą się do rozwoju inteligentnych specjalizacji województwa wskazanych w załączniku do Regionalnej Strategii Innowacji dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020, znajdującej się pod adresem: 
http://www.innowacje.dolnyslask.pl/images/attachments/aktualizacja_rsi/rsi.pdf,
- 70%, gdy jest mikro lub małym przedsiębiorstwem,
- 80%, gdy w ramach umowy o udzielenie wsparcia uczestnikami usług rozwojowych będą w co najmniej 50% osoby z niepełnosprawnościami oraz/lub osoby powyżej 50 roku życia oraz/lub osoby o niskich kwalifikacjach,
- 60%, gdy prowadzi działalność w sektorze określonym jako biały lub zielony sektor zgodnie z wynikami badania Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem:
http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/,
- 60%, gdy usługami rozwojowymi zostaną objęci pracownicy wykonujący prace w ramach białych lub zielonych zawodów określonych w badaniu pn. Analiza zapotrzebowania na wsparcie w zakresie tworzenia białych i zielonych miejsc pracy
w województwie dolnośląskim, znajdującej się pod adresem:
http://rpo.dolnyslask.pl/analiza-zapotrzebowania-na-wsparcie-w-zakresie-tworzenia-bialych-i-zielonych-miejsc-pracy-w-wojewodztwie-dolnoslaskim/,
- 80%, gdy usługa rozwojowa kończy się nabyciem i/lub potwierdzeniem kwalifikacji zarejestrowanych w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji,
- 70%, gdy jest przedsiębiorstwem wysokiego wzrostu.

do góry strony

Kontakt

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Tel. +48 71 725 42 44
Fax +48 71 725 42 44
e-mail: sekretariat [at] dpin.pl
Napisz do nas

Social media