Usługi wspólne

     Zarząd Województwa Dolnośląskiego w trosce o ograniczenie wydatków związanych z udzielaniem zamówień, dla których istnieje prawdopodobieństwo osiągnięcia oszczędności przy ich wspólnym udzielaniu, podjął dnia 2 marca 2018 roku uchwałę nr 4966/IV/18 w sprawie zasad współdziałania jednostek powiązanych Województwa Dolnośląskiego w przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych, rekomendując Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A., jako podmiot, który mógłby zostać wyznaczony spośród wspólnie prowadzących postepowanie na zamawiającego do przeprowadzenia postępowania  i udzielenie zamówienia w ich imieniu i na ich rzecz w zakresie dostaw i usług na postawie udzielonych pełnomocnictw.

do góry strony

Kontakt

Dolnośląski Park Innowacji i Nauki S.A.
ul. Eugeniusza Kwiatkowskiego 4
52-326 Wrocław
Tel. +48 71 725 42 44
Fax +48 71 725 42 44
e-mail: sekretariat [at] dpin.pl
Napisz do nas

Social media